Projectomschrijving

Projectomschrijving

Achtergrond projectteam

Vanaf 2010 zet Stichting Kinderwelzijn China zich in voor het kinderrevalidatieproject Liming in China. De projectgroep bestaat uit vier vrouwen,  allemaal moeder van Chinese kinderen. Ze voelen zich daardoor verbonden met China en willen graag iets terug doen voor het moederland van hun dochters en zoon. 

Het Liming kindertehuis

In 2006 is het Liming Family Orphanage gestart met het Liming Kinderrevalidatieproject in Gao Yi, provincie Hebei. Vanaf 1989 ving het tehuis veel kinderen met een handicap op, die door hun ouders waren verlaten. In de omgeving van het kindertehuis worden heel veel kinderen met het Cerebrale Parese (CP) syndroom geboren. CP is een verzamelnaam voor allerlei beschadigingen in het zenuwstelsel waardoor de spieren niet goed worden aangestuurd.

Ondanks dat de economie in China is gegroeid en de levenstandaard is verbeterd, blijft het platteland hierbij achter. Het verschil in inkomsten tussen de steden en het platteland in China is groter dan ooit. Op het platteland is het voor een gezin heel zwaar om de hoge kosten voor de behandeling en revalidatie van kinderen met een handicap op te vangen. Daarnaast speelt het gevoel van schaamte een belangrijke rol bij gezinnen die zo´n kind hebben. Door zowel de armoede als de tradities in China worden er dan ook nog altijd kinderen te vondeling gelegd. Vooral meisjes en kinderen met een handicap.

Van kindertehuis naar revalidatiecentrum

Om te voorkomen dat meer kinderen met een handicap te vondeling worden gelegd, proberen de begeleiders van het kindertehuis deze kinderen te helpen, zodat ook deze kinderen een normaal leven kunnen leiden bij hun eigen familie, pleeggezin of in het tehuis. De begeleiders zijn opgeleid tot fysiotherapeuten, en bieden kinderen met het CP-syndroom, hun ouders en verzorgsters nu ook revalidatie en training. Soms kunnen deze kinderen hun armen en benen zelfs helemaal niet strekken of buigen als ze in het revalidatiecentrum komen. In het revalidatiecentrum leren deze kinderen beter met hun aandoening om te gaan en het maximale uit hun lichaam te halen. Daarnaast leren de ouders en verzorgers hoe zij thuis of in het eigen tehuis verder kunnen oefenen. Dit draagt enorm bij aan de zelfstandigheid en acceptatie in de omgeving van deze kinderen.

Mooie resultaten

Na de oprichting van het centrum is het aantal te-vondeling-leggingen met 30% gedaald. Een mooi resultaat, want is het niet het mooist dat het kind thuis bij zijn/haar ouders kan blijven. Daarnaast zijn er tot nu toe ruim 700 kinderen met een handicap geholpen.

In 2011 zijn twee mensen van Stichting Kinderwelzijn China op bezoek geweest in het revalidatiecentrum in Gao Yi. Wat ons toen direct opviel, was dat de medewerkers enorm betrokken waren bij de kinderen en hun ouders. Ondanks de sobere omgeving, waar iedereen de hele dag met de jas of dikke trui aanloopt vanwege de kou, voelde je de warmte en liefde van de medewerkers. Ook in 2016 is er bezoek geweest aan het revalidatiecentrum en de school vanuit voormalig samenwerkingspartner Wereldkinderen.

De school bij het revalidatiecentrum

Kinderen met een handicap kunnen in China niet naar school. Daarom is er naast het revalidatiecentrum in 2015 een eigen school opgericht. Behalve kinderen met  CP (Cerebrale Parese) gaan er ook kinderen met het syndroom van Down naar deze school. Zeker op het platteland van China wordt er door de overheid helaas nog geen speciaal onderwijs aangeboden. Er gaan nu 21 kinderen naar deze school, in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Er zijn 3 onderwijzers, die de kinderen lesgeven. De school bestaat uit 3 groepen, die naar leeftijd zijn ingedeeld. Regelmatig worden de prestaties van de kinderen geëvalueerd om elk kind passend onderwijs te geven.  Het onderwijs voldoet zoveel mogelijk aan de eisen, die de staat stelt aan het  onderwijs. Er wordt van maandag tot en met vrijdag les gegeven.

De kinderen krijgen les in taal, Engels en wiskunde. Naast deze vakken krijgen ze ook kookles, leren ze boodschappen doen in een supermarkt en leren ze ook hoe ze met de bus moeten gaan.

Elke week gaan de leerlingen naar het park om te spelen. Tijdens het lente- en herfstfestival  organiseert het revalidatiecentrum voor de kinderen en de ouders uitjes naar de bloeiende peren en pioenen. In Shijiazhuang, de grootste stad dichtbij Gao Yi, zijn de kinderen naar de nationale gehandicapten dag geweest. Op de ‘dag van het milieu’ hebben de kinderen vuilnis opgeruimd: een mooie bijdrage voor een schoner milieu in de buurt.

De onderwijzers van het speciaal onderwijs gaan met de kinderen ook op bezoek bij reguliere scholen, zodat leeftijdsgenoten elkaar ontmoeten. De kinderen van het speciaal onderwijs treden soms ook op bij verschillende evenementen, zoals Kerst, de Dag van het Kind en de Dag van de Leraar. Zo kunnen ze zich als volwaardige mensen laten zien in de gemeenschap en wordt er nogmaals bewustzijn gecreëerd.

De Begeleiders

Het project bevindt zich in Gao Yi County (provincie Hebei), een arm gebied, 300 km onder Beijing.  In het gebied waar het revalidatiecentrum Liming zich bevindt, worden relatief veel kinderen met het cerebrale parese geboren. Het is een plattelandsgebied en er zijn nauwelijks voorzieningen aanwezig. Hulp wordt vaak geboden door lokale kerken, ook dit project is door de katholieke kerk opgezet. De ouders kunnen de revalidatie en de school vaak niet betalen. Hier probeert de kerk en de begeleiders  m.b.v. sponsoring, geld in te zamelen, zodat de kinderen geholpen kunnen worden. De school krijgt geen overheidssubsidie.

Wij hebben gezien hoe de begeleiders zich met hart en ziel inzetten voor de kinderen met CP. Het is een prachtig project, waarbij het doel is om de kinderen met CP door revalidatie en onderwijs voor te bereiden op een zelfstandig en gerespecteerd leven in de maatschappij.  Wij, de leden van Stichting Kinderwelzijn China, zijn gedreven om zoveel mogelijk geld op te halen voor dit mooie project en ondersteunen daarmee de vrouwen in China, die gedreven zijn om zoveel mogelijk kinderen te helpen. Ondanks de grote afstand en het feit dat we elkaar niet zo goed kennen, vinden wij elkaar in deze gedrevenheid.